ZakázkyProfesionálně.cz

Základní přínosy nového Zákona o veřejných zakázkách

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek se začal tvořit již v roce 2014, a to z důvodu přijetí směrnic 2014/24/EU a 2014/25/EU. Ministerstvo pro místní rozvoj se rozhodlo vytvořit zcela nový právní předpis. Stávající zákon byl totiž již více než dvacetkrát novelizován a další novelizace by jej učinily pro zadavatele ještě více nesrozumitelným.

Hlavním cílem nového zákona byla tedy snaha o zjednodušení a zefektivnění zadávacího procesu, dále snížení administrativní zátěže a také větší srozumitelnost.

Naplnily se cíle nového zákona?

Z našeho pohledu jsou změny rozhodně posun k lepšímu. Nic není ovšem „černobílé“, a tak i zjednodušení zákona sebou přináší nějaká úskalí. Na jednu stranu došlo ke snížení administrativní zátěže zejména zadavatelů, ale i dodavatelů, na druhou stranu to přináší větší odpovědnost při zadávání zakázek, protože díky zobecnění již nebude zákon podrobným návodem pro postup v zadávacím řízení. Nový zákon není aktuálně podrobný metodický návod realizace zadávacích řízení, ale jasně stanovená základní pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Na významu tím pádem vzrostly potřebné zkušenosti z oboru.


Větší srozumitelnost zákona také spatřujeme v nové systematizaci, protože věcně postupuje od obecných částí ke speciálním a tím je tak mnohem přehlednější. Část I. až V. zákona obsahuje ustanovení týkající se všech zadavatelů a zadávacích řízení. I následná struktura částí zákona k sobě koncentruje logické celky tak, že zadavatel není nucen seznámit se s kompletním zněním zákona. Zmíněné členění tedy nepochybně přispívá k jeho srozumitelnosti.

 

Rychlé kontakty

© 2016 Econet