ZakázkyProfesionálně.cz

O nás

Historie společnosti

Samostatné právní oddělení se zaměřením na veřejné zakázky vzniklo již se založením společnosti ECONET OPENFUNDING s.r.o. Smyslem tohoto kroku bylo především nabídnout plnohodnotné zajištění potřeb našich klientů v oblasti realizace veřejných zakázek dle zákona, metodických pokynů poskytovatele dotace nebo směrnic zřizovatele klienta. Díky této specializaci jsme schopni zajistit všechny potřebné činnosti jak na straně poptávajícího, tak na straně uchazeče. Od průzkumu trhu, přes oznámení ve Věstníku, tvorbu zadávací dokumentace, až po příjem nabídek, jejich vyhodnocení a kontrolu. Na straně uchazeče pak zajištujeme zpracování formálně bezchybné nabídky a podání případných námitek proti postupu zadavatele.

Pracovníci našeho právního oddělení se obvykle přímo účastní odborných diskusí při tvorbě nových právních norem nebo jejich aktualizací. Samozřejmostí je soustavné vzdělávání se v oboru o aktuální novinky a změny. Naší největší přidanou hodnotou je však schopnost pochopení skutečných potřeb a cílů klienta. Tyto cíle a potřeby máme vždy na paměti a k veřejné zakázce přistupujeme s vědomím, že tato je pouze prostředkem k jejich naplnění.  

Při koordinaci a řízení celého procesu zakázky vycházíme ze zkušeností
získaných díky úspěšné realizaci stovek veřejných zakázek za miliardy korun.

Partnerství

Naším cílem je spolupracovat s vámi na bázi pevného partnerství. Služby poskytujeme nejen externě, ale rovněž posíláme naše experty přímo do vašich firem, abychom poznali vaše prostředí a identifikovali veškeré možnosti rozvoje již v počátku. 

Znalosti

Ať už to jsou zákony, různé metodiky či dotační možnosti, kterých se každoročně v zemích Evropské unie objevuje více než 20 000, je nemyslitelné, aby bylo v interních silách běžné společnosti se ve všech těchto informacích orientovat a vhodně je využít. Disponujeme odborníky, kteří se v dané problematice výborně orientují. Známe požadavky odborných hodnotitelů i administrativní nároky. Naše zkušenosti a znalosti jsou tím nejcennějším, co vám můžeme nabídnout. 

Kreativita

Každá společnost má mnoho ambiciózních plánů a vizí do budoucna. My jsme tu proto, abychom vám plány pomohli realizovat. Ať už návrhem takového způsobu investice, který dokáže splnit přísné podmínky poskytnutí dotace, tak spoluprací při samotném průběhu. Jsme schopni převézt plány a cíle do „řeči úředníků“.  

Iniciativa

Nechte nápady a návrhy projektového záměru na nás. Je pro nás výzvou hledat ve vaší společnosti další příležitosti, které by bylo možné spolufinancovat z veřejných prostředků. Skrze naši rozsáhlou mezinárodní síť expertů vedeme každodenní dialog s relevantními orgány EU, národních vlád i poskytovatelů dotací. Umíme tak ověřit to, co ještě nebylo vyzkoušeno, najít cestu pro nové podněty a jako první vás informovat o nových možnostech.

Podporujeme

Nadaci Dobrý anděl podporujeme pravidelnou roční částkou.
Nadace DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do tíživé situace. 

Duhová prádelna zaměstnává a pomáhá pracovat osobám se zdravotním znevýhodněním. Je to malá, profesionální prádelna, vybavená novými moderními pračkami a sušičkami s denní kapacitou 200 kg prádla. 

Podpořili jsme vznik knihy pro nevidomé děti. Hlavním cílem nadace je zapojování jakkoli handicapovaných lidí (fyzicky, psychicky, sociálně) do uměleckého prostředí. 

 

Hlavním cílem nadace je dlouhodobě a trvale podporovat Kliniku dětské hematologie a onkologie FN Motol. Jednak v oblasti zlepšení diagnostických postupů a léčebných metod, ale i v oblasti psychosociální péče.

Společnost pro hluchoslepé z.s. sdružuje od r. 1991 hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou. Své registrované služby poskytuje lidem po celé České republice. 

Obecně prospěšná společnost Centrum Paraple pomáhá lidem s poškozením míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál.

 

Partnerská síť

Náš tým se skládá

z 9 národností
ve 14 zemích
hovoříme 12 jazyky

Rychlé kontakty

© 2016 Econet