ZakázkyProfesionálně.cz

Dílčí služby

Potvrdíme správnost dokumentů, zajistíme bezproblémové kontroly, poradíme s námitkami. 

Zpracování auditu     

Pokud si chcete nechat potvrdit, že proběhlá veřejná zakázka splňuje všechny zákonem či metodikou dané podmínky nebo víte, že na plnění projektu přijde kontrola, využijte našeho auditu.  Jsme schopni analyzovat dokumentaci i v řádu dní. Máme zkušenosti s audity veřejných zakázek od různých kontrolních orgánů, jako jsou řídící orgány ministerstev a jím podřízených organizací (např. CzechInvest), dále kontroly ze strany FÚ, NKÚ apod. Ze zkušeností víme, že každá kontrola je specifická a zaměřuje se na něco jiného.  

Podání námitek        

V případě, že nesouhlasíte s postupem zadavatele, ale nevíte, jak se účinně bránit, obraťte se na nás. Námitky můžete podat proti všem úkonům zadavatele, pokud v důsledku domnělého porušení zadavatelem vznikla újma na vašich právech. V těchto situacích se dají napadnout podmínky veřejné zakázky. Pozor, důležitou roli zde hraje čas! Každý ušetřený den hraje roli pro co možná nejpreciznější zpracování námitky. Pokud lhůtu, která je pro různé úkony jiná, promeškáte, nebudete mít už další možnost obrany. Podání návrhu na zahájení řízení o přezkumu úkonů zadavatele ze strany ÚOHS je vázáno právě na podání námitek.   

Příprava nabídky     

Znáte-li postupy veřejné zakázky nebo si tímto procesem chcete projít sami, ale nejste si jistí přípravou nabídky tak, aby splňovala všechny podmínky zadavatele, obraťte se na nás. 

Jak postupujeme v rámci těchto služeb? 

1.

Zpracování auditu

Správným začátkem kontroly je perfektně připravená dokumentace, která je předmětem kontroly. Když kontrolní orgán vidí tuto preciznost, má obvykle menší chuť zabíhat do detailů. Pro zpracování auditu potřebujeme pouze zaslat kompletní dokumentaci k danému VŘ, které bude předmětem kontroly. Z dodané dokumentace jsme schopni celý průběh kontrolovaného VŘ analyzovat. Na klienta se obracíme pouze v případě nejasností či nestandardních záležitostí. 

2.

Podání námitek 

Pokud se rozhodnete pro podání námitek, ozvěte se nám ihned. V případě opožděného podání námitek zaniká právo jako takové – zadavatel o takto podaných námitkách ani nerozhoduje. Poté, co od vás zjistíme, v čem spatřujete porušení zákona ze strany zadavatele, začneme zkoumat dokumentaci. Tu si ve většině případů zajistíme sami. Zpravidla do 2 pracovních dnů od nás obdržíte návrh námitky, kterou následně na základě vašich požadavků a připomínek finalizujeme. 

3.

Příprava nabídky 

Vše probíhá s vaším minimálním zatížením. Stačí nám pouze vědět to, do jakého veřejného řízení se chcete přihlásit a připravený popis nabízeného plnění. Na základě tohoto zpracujeme nabídku tak, aby odpovídala zadávací dokumentaci. Případné nejasnosti jsme schopni dořešit i prostřednictvím telefonické nebo e-mailové komunikace. Společně tedy nabídku finalizujeme, poté vám ji vytiskneme a předáme se závěrečnými pokyny. 

Osobní reference

 • Na naší dlouholeté spolupráci nejen velmi oceňuji osobní přístup při řešení konkrétních specifik nákupu výrobních technologií, ale zároveň efektivní způsob komunikace. Tím, že jsou schopni perfektně připravit zadávací podmínky i „na dálku“, ušetří nám spoustu času.

  Miroslav DušekJednatel
 • Velmi si ceníme precizního a detailního zpracování dokumentace k výběrovému řízení. Rovněž se nám vyplatila aktivní účast zástupců společnosti při kontrolách a nestandardním průběhu otevírání obálek, kdy se komise účastnil i zástupce poskytovatele dotace. Vše ale proběhlo hladce a bez problémů. 

  Ing. Aleš VáňaManager finančního controllingu
 • Přestože se v průběhu výběrového řízení vyskytly body, kdy nebyly zcela jednoznačné závěry, konzultanti nám i přesto byli vždy schopni poskytnout perfektní odpověď, čehož si skutečně vážíme. 

  Jiří FejtaJednatel
 • Společnosti ECONET jsme věrni již několikátým rokem, protože nám vzájemná spolupráce přináší mnohem rychlejší rozvoj, než jsme původně očekávali. Přístup a zkušenosti konzultantů jsou na výborné úrovni, což je pro nás nesmírně důležité. 

  Ing. Ladislav KlovrzaČlen představenstva
 • Zdůraznil bych flexibilitu a profesionální přístup všech konzultantů. Tato kombinace nám pomáhá v dalším rozvoji společnosti. Se vzájemnou spoluprací jsem velice spokojen, neboť péče o zákazníka je na prvním místě.

  Ing. Miroslav KnotekJednatel

Máte pro nás zajímavý projekt?

Kontaktujte nás

Rychlé kontakty

© 2016 Econet