ZakázkyProfesionálně.cz

Kompletní proces

Přeneste odpovědnost na nás. Vyvarujete se tak chybám, které se stále opakují. 

 

Jak dlouho proces trvá a kdy nás kontaktovat? 

V nejlepším případě se nám ozvěte ihned v samotném počátku procesu. Tedy v době, kdy si chcete něco pořídit a teprve začínáte řešit dokumentaci. Zapojit se můžeme i později, ale pak hrozí, že nebude možné provést veškeré úkony tak, aby byly správně. U zakázek malého rozsahu trvá celý proces dva a více měsíců. U zakázek dle zákona proces zabere 3–6 měsíců.

Co kompletním zpracováním zakázek získáte?  

Zajištění celého procesu zakázky probíhá s vaším minimálním zatížením. Víceméně jsou pro nás nejdůležitější dva okamžiky spolupráce. Pro příklad – jako administrátoři veřejné zakázky potřebujeme přesný popis toho, co potřebujete pořídit a po lhůtě pro podání nabídek vzájemnou kontrolu podaných nabídek, resp. popisu plnění. Vše ostatní jsme schopni zajistit my. Za zpracování dokumentace přebíráme plnou odpovědnost. 

Využijte našich zkušeností 

Veřejné zakázky se sice řídí jedním, relativně stručným zákonem, ale o to náročnějším. Požadavky a všechny postupy spojené se zakázkou musí být naprosto v souladu s platnou legislativou. Celý proces tak tedy může zkazit třeba jen chybné datum. Známe i postupy v zakázkách dle metodických pokynů, díky čemuž je naše orientace v problematice daleko komplexnější.  Vyvarujete se tak sankcím nebo chybám, které často znamenají úplné zrušení či opětovné vyhlášení zakázky. 

Nejčastější chyby u zakázek

1.

Příprava zadávací dokumentace

Chyby v užití obchodních značek, krátké lhůty pro podání nabídek, nevyhovující popis plnění, špatně nastavená hodnotící kritéria, nedodržení nediskriminačních podmínek (např. v návrhu smlouvy nebo v obchodních podmínkách), chyby v obchodních podmínkách (např. nastavení dlouhé splatnosti faktur, neadekvátních pokut apod.), chybné požadavky v kvalifikaci a spousta dalšího

2.

Vyhlášení výzvy 

Neuveřejnění ve věstníku veřejných zakázek (VVZ), nezaložení profilu zadavatele, neuveřejnění profilu zadavatele ve VVZ, chybně nastavené lhůty pro podání nabídek, neuvedení požadovaných informací v oznámení ve VVZ.

3.

Průběh vyhlašování VŘ

Nezajištění včasných odpovědí na dotazy, nerozeslání dotazů všem uchazečům, v případě úprav zadávacích podmínek neprodloužení lhůty pro podání nabídek apod.

4.

Období po skončení lhůty pro podání nabídek

Nesprávné posouzení nabídek, nedotázání se na mimořádně nízkou nabídkovou cenu, nevyloučení uchazeče, který by vyloučen být měl, nehodnocení nabídek dle daných hlavních kritérií, umožnění změn v nabídce uchazeče.

5.

Období po vybrání vítěze

Umožnění změn v nabídce, které nejsou přípustné, nesprávný průběh pořizování plnění – pořízení většího nebo menšího množství.

Osobní reference

 • Na naší dlouholeté spolupráci nejen velmi oceňuji osobní přístup při řešení konkrétních specifik nákupu výrobních technologií, ale zároveň efektivní způsob komunikace. Tím, že jsou schopni perfektně připravit zadávací podmínky i „na dálku“, ušetří nám spoustu času.

  Miroslav DušekJednatel
 • Velmi si ceníme precizního a detailního zpracování dokumentace k výběrovému řízení. Rovněž se nám vyplatila aktivní účast zástupců společnosti při kontrolách a nestandardním průběhu otevírání obálek, kdy se komise účastnil i zástupce poskytovatele dotace. Vše ale proběhlo hladce a bez problémů. 

  Ing. Aleš VáňaManager finančního controllingu
 • Přestože se v průběhu výběrového řízení vyskytly body, kdy nebyly zcela jednoznačné závěry, konzultanti nám i přesto byli vždy schopni poskytnout perfektní odpověď, čehož si skutečně vážíme. 

  Jiří FejtaJednatel
 • Společnosti ECONET jsme věrni již několikátým rokem, protože nám vzájemná spolupráce přináší mnohem rychlejší rozvoj, než jsme původně očekávali. Přístup a zkušenosti konzultantů jsou na výborné úrovni, což je pro nás nesmírně důležité. 

  Ing. Ladislav KlovrzaČlen představenstva
 • Zdůraznil bych flexibilitu a profesionální přístup všech konzultantů. Tato kombinace nám pomáhá v dalším rozvoji společnosti. Se vzájemnou spoluprací jsem velice spokojen, neboť péče o zákazníka je na prvním místě.

  Ing. Miroslav KnotekJednatel

Máte pro nás zajímavý projekt?

Kontaktujte nás

Rychlé kontakty

© 2016 Econet